• Oznaczenia dla

    NIEWIDOMYCH

Oznakowania dla niewidomych

Wyczuwalno-Wizualne oznaczenia dla pieszych, to pomoc w orientacji przeznaczona dla osób niedowidzących oraz niewidomych. Oznaczenie to podnosi bezpieczeństwo, jak również przyczynia się do samodzielnego poruszania się niewidomych w miejscach publicznych.

Ścieżki dla niewidomych

Ścieżki dla niewidomych to wypukłe elementy stanowiące oznakowanie dowolnego podłoża. Ich struktura jest wyczuwalna pod stopami oraz za pomocą białej laski. Ścieżki dotykowe są wykonywane przede wszystkim z plastiku lub metalu. Wykorzystuje się je w terapii i nauczaniu osób niewidomych, a także w przestrzeni publicznej. Ścieżki kierują osoby niewidome na przejście dla pieszych, wejścia do budynków użyteczności publicznej, do windy itp. Ścieżki naprowadzające powinny być bezwzględnie stosowane w oznakowaniu drogowym oraz wyjść ewakuacyjnych.

Pasy dla niewidomych

Pasy ostrzegawcze, to nowoczesne oznakowanie dla niewidomych. Są one wyraźnie wyczuwalne pod stopami, a także widoczne dla osób słabowidzących. Zwykle stosowane są w przestrzeni publicznej, na dworcach kolejowych, autobusowych, stacjach metra, przystankach tramwajowych, a także na lotniskach. Wzbudzają czujność wśród pieszych uczestników ruchu, zwłaszcza niewidomych. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona osób niewidomych i słabowidzących przed potencjalnym zagrożeniem.

Niewidomi jak również niedowidzący, dzięki Wyczuwalno-Wizualnemu oznakowaniu są ostrzegani o zbliżaniu się do miejsc dla nich iebezpiecznych (stopnie schodów, krawędzie peronów, podestów, itp.) a także są "prowadzeni" przez obiekty użyteczności publicznej.

Oznakowanie Wyczuwalno-Wizualne powinno być stosowane przede wszystkim w miejscach, w których wymagana jest pomoc w orientacji jak również podniesienie bezpieczeństwa.

Technologia przez nas opracowana pozwala nanosić na różnego rodzaju istniejące już nawierzchnie niezwykle wytrzymałe stożki (guzki). Pozwala nam instalować oznaczeń bez potrzeby wymiany czy
przebudowy miejsc w których mają być zastosowane.

Bardzo ważną zaletą tego produktu jest to, iż może być stosowany na wszelkiej nawierzchni - beton, asfalt, ceramika, ect.

 

Gruboziarnisty grys znajdujący się w mieszance żywicy chemoutwardzalnej stanowi dodatkowo zabezpieczenie przed poślizgnięciem się. Jest to szczególnie ważne w okresie zimy.

Stosowanie zwłaszcza na zewnątrz, oznaczeń w postaci metalowych guzów stwarza szczególnie podczas opadów deszczu i śniegu ryzyko poślizgnięcia się.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania otrzymujemy bardzo bezpieczne, trwałe, nieścieralne i mocno przylegające do powierzchni stożki, których średnicę i gęstość możemy swobodnie wyznaczać.


Przykładowe realizacje:

Fot.1 - linie prowadzące dla niewidomych, oznakowania dla niewidomych w system Innovare Line