• Oznaczenia dla

    NIEWIDOMYCH

Oznaczenia dla niewidomych

Wyczuwalno-Wizualne oznaczenia dla pieszych, to pomoc w orientacji przeznaczona dla osób niedowidzących oraz niewidomych. Oznaczenie to podnosi bezpieczeństwo, jak również przyczynia się do samodzielnego poruszania się niewidomych w miejscach publicznych.

Niewidomi jak również niedowidzący, dzięki Wyczuwalno-Wizualnemu oznakowaniu są ostrzegani o zbliżaniu się do miejsc dla nich iebezpiecznych (stopnie schodów, krawędzie peronów, podestów, itp.) a także są "prowadzeni" przez obiekty użyteczności publicznej.

Oznakowanie Wyczuwalno-Wizualne powinno być stosowane przede wszystkim w miejscach, w których wymagana jest pomoc w orientacji jak również podniesienie bezpieczeństwa.

Technologia przez nas opracowana pozwala nanosić na różnego rodzaju istniejące już nawierzchnie niezwykle wytrzymałe stożki (guzki). Pozwala nam instalować oznaczeń bez potrzeby wymiany czy
przebudowy miejsc w których mają być zastosowane.

Bardzo ważną zaletą tego produktu jest to, iż może być stosowany na wszelkiej nawierzchni - beton, asfalt, ceramika, ect.

 

Gruboziarnisty grys znajdujący się w mieszance żywicy chemoutwardzalnej stanowi dodatkowo zabezpieczenie przed poślizgnięciem się. Jest to szczególnie ważne w okresie zimy.

Stosowanie zwłaszcza na zewnątrz, oznaczeń w postaci metalowych guzów stwarza szczególnie podczas opadów deszczu i śniegu ryzyko poślizgnięcia się.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania otrzymujemy bardzo bezpieczne, trwałe, nieścieralne i mocno przylegające do powierzchni stożki, których średnicę i gęstość możemy swobodnie wyznaczać.