Pola uwagi dla niewidomych Innovare
Pola uwagi dla niewidomych

Nasza szeroka oferta skierowana do klientów indywidualnych jak też do firm bazuje na tym, co zapewniają nam dostawcy najlepszej współcześnie chemii budowlanej. Zapewniamy to, co najlepsze od producentów różnorodnych nawierzchni i posadzek antypoślizgowych, a dostarczamy odbiorcom gotowe rozwiązania oraz te wypracowane wspólnie na drodze konsultacji z klientem. Nowością w naszej ofercie jest włączenie do niej oznakowania dla osób niedowidzących i niewidomych. Ponadto proponujemy też oznakowania dróg ewakuacyjnych o właściwościach fotoluminescencyjnych.

Osoby niewidome i niedowidzące narażone są na różnego typu niebezpieczeństwa, jakie towarzyszą im codziennemu funkcjonowaniu w społeczeństwie. Wyjście do sklepu, przychodni, pracy czy szkoły wymaga od nich pokonania wielu barier. Nie wszystkie przeszkody możemy usunąć z ich dróg, jednak o większości możemy odpowiednio wcześnie informować. Dlatego przygotowaliśmy ofertę na oznakowania dla niewidomych oraz oznakowanie poziome.

Oznakowania dla niewidomych

Wyczuwalno-Wizualne oznaczenia dla pieszych, to pomoc w orientacji przeznaczona dla osób niedowidzących oraz niewidomych. Oznaczenie to podnosi bezpieczeństwo, jak również przyczynia się do samodzielnego poruszania się niewidomych w miejscach publicznych.

Linie prowadzące dla niewidomych
linie prowadzące dla niewidomych
Linie prowadzące dla niewidomych, oznakowania dla niewidomych w system Innovare Line

Ścieżki dla niewidomych

Ścieżki dla niewidomych to wypukłe elementy stanowiące oznakowanie dowolnego podłoża. Ich struktura jest wyczuwalna pod stopami oraz za pomocą białej laski. Ścieżki dotykowe są wykonywane przede wszystkim z plastiku lub metalu. Wykorzystuje się je w terapii i nauczaniu osób niewidomych, a także w przestrzeni publicznej. Ścieżki kierują osoby niewidome na przejście dla pieszych, wejścia do budynków użyteczności publicznej, do windy itp. Ścieżki naprowadzające powinny być bezwzględnie stosowane w oznakowaniu drogowym oraz wyjść ewakuacyjnych.

Pasy dla niewidomych

Pasy ostrzegawcze, to nowoczesne oznakowanie dla niewidomych. Są one wyraźnie wyczuwalne pod stopami, a także widoczne dla osób słabowidzących. Zwykle stosowane są w przestrzeni publicznej, na dworcach kolejowych, autobusowych, stacjach metra, przystankach tramwajowych, a także na lotniskach. Wzbudzają czujność wśród pieszych uczestników ruchu, zwłaszcza niewidomych. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona osób niewidomych i słabowidzących przed potencjalnym zagrożeniem.

Niewidomi jak również niedowidzący, dzięki Wyczuwalno-Wizualnemu oznakowaniu są ostrzegani o zbliżaniu się do miejsc dla nich niebezpiecznych (stopnie schodów, krawędzie peronów, podestów, itp.) a także są „prowadzeni” przez obiekty użyteczności publicznej.

Guzki dla niewidomych PKP Powązki strabag warszawa INNOVARE
Guzki dla niewidomych

Oznakowanie Wyczuwalno-Wizualne powinno być stosowane przede wszystkim w miejscach, w których wymagana jest pomoc w orientacji jak również podniesienie bezpieczeństwa.

Technologia przez nas opracowana pozwala nanosić na różnego rodzaju istniejące już nawierzchnie niezwykle wytrzymałe stożki (guzki). Pozwala nam instalować oznaczeń bez potrzeby wymiany czy przebudowy miejsc w których mają być zastosowane.

Bardzo ważną zaletą tego produktu jest to, iż może być stosowany na wszelkiej nawierzchni – beton, asfalt, ceramika, ect.

Gruboziarnisty grys znajdujący się w mieszance żywicy chemoutwardzalnej stanowi dodatkowo zabezpieczenie przed poślizgnięciem się. Jest to szczególnie ważne w okresie zimy.

Stosowanie zwłaszcza na zewnątrz, oznaczeń w postaci metalowych guzów stwarza szczególnie podczas opadów deszczu i śniegu ryzyko poślizgnięcia się.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania otrzymujemy bardzo bezpieczne, trwałe, nieścieralne i mocno przylegające do powierzchni stożki, których średnicę i gęstość możemy swobodnie wyznaczać.

Ostatnie realizacje oznaczeń dla niewidomych