INNOVARE jako jedna z niewielu firm obecnych na rynku, oferuje wykonanie oznakowań które mogą stanowić uzupełnienie istniejących systemów oświetleń awaryjnych, stosowanych m.in. do oznakowania dróg ewakuacyjnych w klatkach schodowych, garażach podziemnych, fabrykach, centrach handlowych i tunelach. Nawet w przypadku ustania działania oświetlenia awaryjnego lub silnego zadymienia, fotoluminescencyjne oznakowania pozwolą na odnalezienie drogi ewakuacyjnej i rozpoznanie schodów, przeszkód oraz orientację w przestrzeni. Ten nowatorski system dostępny jest do realizacji przy pomocy trzech różnych produktów, takich jak:

  • Jednoskładnikowa farba o niskiej zawartości rozpuszczalnika do zastosowania w obiektach lub miejscach nie narażonych na wysokie zużycie mechaniczne.
  • Fotoluminescencyjna dwuskładnikowa farba epoksydowa dla średnich i dużych obiektów narażona na wysokie zużycie mechaniczne.
  • Fotoluminescencyjna dwuskładnikowa masa chemoutwardzalna nakładana na zimno dla większych budynków przy narażeniu na duże obciążenia mechaniczne.

Oznakowanie fotoluminescencyjne może być dostosowane indywidualnie do wymagań użytkowników, jako samodzielny system oznakowania awaryjnego, bądź może być również
łatwo zintegrowane z istniejącym już systemem elektrycznych oznakowań awaryjnych.
Składnikami oznakowania są wysokiej jakości pigmenty, które chłoną światło naturalne lub sztuczne. W większości przypadków istniejące źródła światła są do tego celu wystarczające. Po zapadnięciu ciemności, żółto-zielone światło jest oddawane z powrotem przez pigmenty. To zjawisko fizyczne słabnie co prawda po czasie ale i tak czas jego trwania jest bardzo długi i może wynościć nawet 5-6 godzin w zależności od rodzaju użytego materiału. Właściwości oznakowania luminescencyjnego spełniają swoje zadanie przez cały okres użytkowania/życia obiektu w którym zostały zainstalowane.

Wykonywane przez nas oznakowania zapewniają:

  • Odporność na działanie alkaliów
  • Całopowierzchniową przyczepność
  • Atest zgodny z DIN 67510 część 1
  • Elastyczność
  • Odporność mechaniczna
  • Długi czas tzw. „świecenia”